21.4.14

Soktari

TË RINJËT
Të rinjët e sodit e pëlqen luksin. Disa nga të rinjët kanë sjellje jo të mira, përbuzin autoritetet, nuk kanë respekt për njerzit e moshuar, dhe llomotit se ku duhet të punoj. Të rinjët sot nuk ngrihen në këmbë kur një i moshuar hynë në dhomë. Ata i kundërshtojnë prindërit e tyre, mburren me shoqëri, mbaron ëmbëlsirën shpejtë në tavolinë. Qëndrojnë këmbë mbi këmbë në bankat shkollore dhe i trazojnë mësuesit e tyre.
Soktari
filozof grek
469 para Krishtit-399 para Krishtit

(Parë tek "Udhëzues - prej prindërve për prindër", faqe 3,  viti i botimit 2012, 
http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/forschung/ELWIS_Elternratgeber_alb.pdf)

Citati në origjinal:

Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. 

Sokrates
(griechischer Philosoph,  * um 469 vChr - Athen, † 399 vChr - Athen)